บางที install firefox ไปแล้ว เปิดขึ้นมากลายเป็นภาษาไทย อ่านเมนูแล้วก็งงๆ เปลี่ยนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษอ่านเข้าใจง่ายกว่านะ ... ทำตามนี้เลย 1. Download .xpi of the language you want to view the menu from here (replace with version of your firefox)  To…
Continue Reading »