หลังจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง O2 เราก็เปลี่ยนจากที่เคยอยู่ Service Operation Division มาเป็น Network Services Division กันตั้งแต่ราวๆเดือน Feb 2012 โดย Division Head ใหม่เป็น ที่มาจาก Malaysia ... เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็น Team Building ครั้งแรกของ Division นี้เลย คนเก่าๆที่เคยซี้ๆกัน แยกย้ายกันไปอยู่คนละ division ไปแล้ว…
Continue Reading »