บางที install firefox ไปแล้ว เปิดขึ้นมากลายเป็นภาษาไทย อ่านเมนูแล้วก็งงๆ เปลี่ยนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษอ่านเข้าใจง่ายกว่านะ … ทำตามนี้เลย

1. Download .xpi of the language you want to view the menu from here (replace 12.0 with version of your firefox) http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/12.0/win32/xpi/

To view the menu in English, download en-GB.xpi

2. Use firefox to open the downloaded .xpi to install this extension to your firefox

3. Install Locale Switcher add-on https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/locale-switcher/

4. In firefox, choose Tool –> Languages –> Language you want to use

Comments